Search Results for: powershell

PowerShell a Duplicati

V jednom z posledních blogpostů jsem se zmiňoval o Duplicati, které jednoduše a elegantně umí zálohovat data na mnoho způsobů a do mnoha míst ať lokálních, vzdálených či cloudových. Tentokrát chci ukázat jak můžeme jednoduše zkombinovat PowerShell a Duplicati a usnadnit si tak běžné úkony při zálohování. S pomocí skriptů si obecně můžeme usnadnit spoustu úkonů při správě a konfiguraci čehokoli a pro hromadné zálohování s potřebou variability argumentů nám nic jiného nezbývá. PowerShell a Duplicati v jednom skriptu Zálohování jedné složky Pro…

Read More Read More

SyncToy: Zálohování flashdisku na jedno kliknutí, i s pomocí PowerShellu

Nadpis je myšlen tedy mírně s nadsázkou, ale jakmile provedete prvotní konfiguraci programu, tak tomu tak bude. SyncToy je aplikace vyvinutá přímo Microsoftem a umožňuje vytvoření profilů pro zálohování jedné složky do druhé. Režimy zálohování V SyncToy máme připraveny 3 režimy jak mají být složky zálohovány/synchronizovány. Synchronize V tomto režimu SyncToy všechny nové či změněné soubory jsou synchronizovány oběma směry, to i v případě přejmenování nebo smazání. To znamená, že ať už vytvoříte nebo smažete soubor na flashdisku nebo v…

Read More Read More

Review: Why PowerShell Studio 2012 is the ultimate PowerShell ISE

It’s been a month or two, when I began to discover the magic of PowerShell. It is a useful and well-to-use scripting language. The problem is, how to write scripts. As is the case with programming, you can use even Notepad but, in order to increase productivity with scripting languages, you need a better editor or, even better, an IDE ​​. The vast majority of scripts I have written have been in the PowerShell ISE, which is built into the system,…

Read More Read More

PowerShell Studio 2012 jako ultimátní ISE pro PowerShell

Bude to již tak měsíc nebo dva, kdy jsem začal objevovat kouzlo PowerShellu. Jde o užitečný a dobře použitelný skriptovací jazyk. Problémem ale je, v čem skripty psát. Stejně jako u programování může posloužit třeba i Poznámkový blok, ale pro zvýšení produktivity se hodí nějaký editor nebo ještě lépe IDE, v případě skriptovacích jazyků ISE. Naprostou většinu příkazů jsem psal v PowerShell ISE, které je vestavěné v systému, ale po zjištění, že jdou dělat skripty s GUI, tak nastal problém……

Read More Read More

PowerShell Execution Policy: spouštění skriptů dvojklikem

Pokud jste si někdy vytvořili skript a zkoušeli ho poté spustit dvojklikem, tak jste pravděpodobně neuspěli, jelikož z důvodu bezpečnosti je tento typ spouštění zakázán v rámci PowerShell Execution Policy. V zásadě se tato situace dá řešit dvěma způsoby. Vytvoření spouštěcího BAT souboru nebo použití CMD.exe Ač je tato metoda použitelná, tak osobně mi přijde podivné vytvářet skript, který odkazuje na jiný, který může být snad spustitelný. Ukázkový příklad může vypadat třeba takto. powershell „C:\esta\ke\skriptu\run_script.ps1“  Změna nastavení PowerShell Execution Policy pro skripty…

Read More Read More