Počítačové tábory

Počítačové tábory

Rok 2012 byl již pátý rok, kdy jsem se účastnil letního počítačového dětského tábora jako IT instruktor, respektive třetí rok v pozici hlavního IT.

„“““

Také to byl již 13. ročník tábora, který naše občanské sdružení JO uspořádalo .

„“““

Na táboře jsou děti rozděleny dle svých znalostí na začátečníky (obvykle 6-9 let) a pokročilé.

Začátečníci se učí od úplných základů uživatelské práci s počítačem, prostředím operačního systému a adresářové struktury. Dále také práci v jednoduchém textovém editoru a také základní a nejpoužívanější úpravy v Malování.

Starším pomáhám rozvíjet jejich dosavadní znalosti, zejména s prací v textových editorech (Word nebo Google Dokumenty), tabulkových procesorech (Excel nebo Google Tabulky) a v tvorbě prezentací s jejich následným prezentováním.

Dále se učí také to, co je v dnešní době jednou z nejdůležitějších znalostí, a tím je vyhledávání. Kromě základního vyhledávání se soustředíme na nejvyužívanější operátory pro hledání a také si vysvětlíme s praktickým vyzkoušením co je vertikální a horizontální vyhledávání.

Mezi hlavní témata výuky také nepochybně již pár let patří modelování ve 3D grafickém editoru Google SketchUp. Výslednou prací v něm je nějaký složitější model složený z jednotlivých prací jedinců, který jeden z oddílu složí dohromady.

Pokud nám dobře vychází čas, tak mezi menší témata patří například i demontáž PC a popis základního účelu jednotlivých komponent.

Během 13. ročníku (2012) jsme trávili většinu času při práci v operačním systému Ubuntu.

Pokud Vás popis výuky na našich táborech zaujal a Vaše dítě zajímají počítače a IT, tak mu o našich táborech můžete říct. 🙂

One thought on “Počítačové tábory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

47 + = 53